Årsmøte i klubben 13. mars kl. 20.00

Velkommen til årsmøtet 13 mars!

Velkommen til årsmøte 2019 på klubben onsdag 13 mars kl. 20.00 i klubbens lokaler. Kom og bidra med dine innspill! Årsmøte er en trivelig seanse som varer ca. 1 time.  

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (17.2.2019)

Årsmøte er klubbens eksamen. Vi legger frem regnskap, vi velger styre og vi legger frem planer for aktiviteter og moro. I tillegg ønsker vi å høre dine tanker og ønsker om klubben. Alle medlemmer er velkomne, og alle som har betalt kontingent, har stemmerett. 

Dersom det er nye temaer du ønsker at vi skal ta opp på årsmøtet, må du sende oss dette på en mail til post@mossrc.no senest tirsdag 5. mars kl. 16.00. 
  

På årsmøtet vil det redegjøres for klubbens drift og status, og ikke minst for hvilke spennende planer og aktiviteter klubben har videre. Vi serverer gratis pølser og kaffe til de fremmøtte. 

 

Agenda er som følger:

-     Valg av møteleder

-     Opptelling av stemmeberettigede

-     Godkjenning av innkalling

-     Valg av sekretær

-     Valg av 2 til å underskrive referat

-     Økonomi – gjennomgang av årsregnskap

-     Fastsettelse av kjøreavgift 2019/20

                                    Junior (under 16)/Senior                0,-/50,-              Ikke medlemmer:              50,-/90,-

                         
-     Medlemsavgift       Familie:                         545,-                  Junior                                   230,-

                                    Senior:                          400,-                  Støttemdelem:                     100,-


-     Styrets funksjon og virkemåte

-     Valg

-     Nye saker til behandling innsendt før 5. mars.

-     Eventuelt

Styret 2018 har bestått av:


Styreformann:  Johnny Gravfort

Daglig leder:     Torstein Syvertsen
Styremedlem:   Steinar Lilleng
Styremedlem:   Ronny Eriksen
Styremedlem :  Geir Østenvik
Styremedlem:   Glenn Gundersen
Styremedlem:   Ole John Svendsen
Styremedlem:   Jørgen Johansen

Velkommen!
Mvh. Torstein Syvertsen – Daglig leder.


Print artikkel Skriv ut artikkelen