Årsmøte i klubben 21. mars kl. 20.00

Velkommen til årsmøtet 21 mars!

Velkommen til årsmøte på klubben 21 mars kl. 20.00 i klubbens lokaler. Kom og bidra med dine innspill. 

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (20.3.2018)

Dersom det er nye temaer du ønsker at vi skal ta opp på årsmøtet, må du sende oss dette på en mail til post@mossrc.no senest tirsdag 20. mars kl. 16.00. 
  

Klubben går meget bra og hadde i 2017 et overskudd på ca. 25.362,-

Det yrer av liv, og hittil i år har vi fått inn 17 nye medlemmer.

På årsmøtet vil det redegjøres for klubbens drift og status, og ikke minst for hvilke spennende planer og aktiviteter klubben har videre. 
 

Det har vært en fantastisk hyggelig sesong, og vi håper å se flere både nye og gamle medlemmer. Se vedlegget for mer informasjon om klubbens aktiviteter.

Vi serverer gratis pølser og kaffe til de fremmøtte. Møtet vil vare ca. 1 time.

Agenda er som følger:

-     Valg av møteleder

-     Opptelling av stemmeberettigede

-     Godkjenning av innkalling

-     Valg av sekretær

-     Valg av 2 til å underskrive referat

-     Økonomi – gjennomgang av årsregnskap

-     Fastsettelse av kjøreavgift 2017/18

                                    Junior (under 16)/Senior                0,-/50,-              Ikke medlemmer:              50,-/90,-

                         
-     Medlemsavgift       Familie:                         545,-                  Junior                                   230,-

                                    Senior:                          400,-                  Støttemdelem:                     100,-

-     Styrets funksjon og virkemåte

-     Valg

-     Presentasjon av Ide og konsept med ny Crawlerbane av Jørgen Johansen
-     Nye saker til behandling innsendt før 20. mars.

-     Eventuelt

Merk at det er kun 7 dagers dager til årsmøtet og at innkallingen helst skulle kommet 14 dager før. Dersom noen har innsigelser til fristen, og ønsker at vi skal utsette årsmøtet, er det fint om vi får beskjed inne fredag 16. mars kl. 15.00

Styret 2017 har bestått av:

Styreformann: Johnny Gravfort

Daglig leder:   Torstein Syvertsen
Styremedlem:  Kim Eidem
Styremedlem: Tore Fossberg
Styremedlem : Ronny Eriksen
Styremedlem: Steinar Lilleng
Styremedlem: Arild Agnalt
Styremedlem: Geir Østenvik
Varamedlem:  Glenn Gundersen

Velkommen!
Mvh. Torstein Syvertsen – Daglig leder.


Print artikkel Skriv ut artikkelen