Dette angår alle som fremdeles vil ha en RC klubb i Moss!

Referat 10 jan.- styremøte/åpent

Styremøte/åpent møte ble avholdt 10 januar i lokalene til klubben. Vi var vel ca. 15 personer tilstede og hadde et fint og konstruktivt møte. Tore Holm, vår utleier var også tilstede.

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (05.1.2012)

Det ble orinentert fra Torstein om alvoret i at klubben må tjene penger dersom vi skal ha dørene åpne. Blir det for mye belastning på noen få, vil det være enklere å stenge. Med litt innsats fra alle, vil vi kunne få til mye. Det forventes nå at de som virkelig ønsker å ha klubben og lokalene, også bidrar med handling og initiativ. Vi har mange gode sjåfører og det beste utgangspunkt med flotte lokaler, så nå er det opp til medlemmene og lykkes. Blir lokalene borte vil det bli vannskelig å få opp nye til like gode betingelser. 

Tore Holm (utleier) orienterte om momsproblematikken og at all virksomhet i lokalene må være momsbelagt dersom han skal få refundert mva for hele bygget. Det innebærer at vi kommer å ha kjøreavgiften og kiosk varer inkludert mva. Han informerte videre om at konstruksjonen i drifting lokalene trorlig vil bli ferdig neste uke.

Grasrotandelen kan gi klubben et bra bidrag! Grasrotandelen er en andel av tippemidler som klubben kan få dersom tipperen oppgir klubben som mottager. Dette koster ikke tipperen noe som helst, men klubben vil kunne få en del ekstra kroner rett på konto. Oskar - fint om du kan printe ut kodene og sørge for at de blir å finne ved kiosken slik at våre medlemmer registrerer oss som mottager. Det er også supert om vi kan verve andre til å gi oss biadraget. Her bør vi ta et tak i fellesksap. Spydeberg RC hadde fått inn hele 5000,- siste kvartal!

Styret medlem inn/ut. Frank ønsker å sette sin plass til disposisjon i styret da han ikke har tid. Inn kommert Tore Fossberg med umiddelbar virkning. Supert! Tore er ofte å se, så det blir helt sikkert bra!

Moss Modellflyklubb ønsker å leie kantinen av oss. Da er det spesielt viktig at det er pent og rent. De får leie kantinen en kveld for 125,- inkl. mva. Utrolig hyggelig at vi får samlet mer av RC miljøet hos oss. Vi håper at også Modellbåtklubben kommer til å gjøre deg same.

Løps PC`n er død, men Per Kongshaug tar på seg ansvaret for å sette opp en ny brukt PC for oss som kan brukes til  løp. Fantastisk bra initiativ! Per er forøvrig også fungerende formann I Moss Modellflyklubb


Referat på punktene fra agenda følger under:

Møtet begynte kl. 19.00 og varte til 20.30

1. Inntekter/kontingent

Års kontingent ble satt til:

365,- pr. år  (gebyr for til NMF på 35,- kommer I tillegg) Totalt 400,-

500,- pr. år for familer  (gebyr for til NMF på 35,- kommer I tillegg) Totalt 535,-
Vi håper så mange som mulig velger dette alternativet og samtidig registrerer sine familiemeldemmer da dette vil kunne gi noen ekstra kroner til klubben. Vi får støtte på alle medlemmer som er under 16 år noe som kan gi et verdifullt ekstra bidrag til klubben.  

150,- for de som er under 16 år. (gebyr for til NMF på 35,- kommer I tillegg) Totalt 185,-

Kjøravgift:

50,- for medlem inkl. mva.

75,- for Ikke medlem 75,- inkl. mva.

Under 16 år:

30,- for medlem

50,- for ikke medlem

Mini-Z

30,- medlem 
50,- ikke medlem

På grunn av at all virksomhet I lokalet skal være momsbelagt, så vil også alle priser I kiosken være inkl. mva.

2.  Sponsorer

Torstein lager et sponsorskriv som vil legges ut på nettsidene våre. Dette skal kunne lastes ned og sendes til potensielle sponsorer.

Sponsorer får banner på sidene våre med mulighet for å ha egne produktsider med link fra banner. I tillegg for sponsorer banner på banen.

Det oppfordres til å spore arbeidsgiver om noe bidrag. Alle monner drar. 500,- og oppover er også penger å ta med.

Vidar B ar tak I sponsorer, men dette er en oppgave alle bør kunne bidra med. Det oppfordres til at alle som kan - kontakter minst 5 potensielle sponsorer.

3.  Orden og renhold

Det slurves mye med renhold. Det er oppfordres til – og akseptert av alle tilstedeværende at man fortløpende skal feie, støvsuge, vaske når det trengs. Det vil også bli vaskedugnader ca. 1 gang . pr. mnd. Dette bør kunne gå unna på 30 minutter om vi er flere.

De som har med barn, må rydde etter barna da barna neppe rydder selv.

4. Aktiviteter

Proløp
Ole Nordal finner ut når det er hensiktsmessig å sette opp klubbløp som ikke koliderer med Musit It og andre arrangement.

Nybegynner/Tamiya –M-chassie løp

Det er ønskelig å legge opp til løpskjøring med standard biler som er like for alle, og som ikke koster for mye. Målet er å finne en “morro” klasse der terskelen kostnadsmessig for å være med er lav, og hvor tuning muligheter er begrenset. Dvs. At vi finner en bil som koster ca. 2000,- komplett og som skal være lik for alle. M-Chassie fra Tamiya er et forslag som sjekkes opp. Dette tror vi kan bli virkelig moro samtidig som at det vil være bra for rekruttering. Vi håper at alle aktive klubbmeldemmer vil skaffe seg en slik bil. 

5. Promoaktiviterer
Oskar ønsker å få i gang løp for nybegynnere hvor vi andre bare stiller opp og skrur/hjelper til. Han ønsker å komme i gang med dette så snart som mulig - og gjerne allerede førstkommende mandag. Dette er et supert initiativ! KyoshoRygge kan bidra med å annonsere dette både på facebook og med sms varsling når vi har bestemt dato. 

-----

Original innkalling:Nytt år nye muligheter! Hvordan skal vi drive klubben videre? Det er mange som vil kjøre, men få som bidrar aktivt til å utvikle klubben. Det må vi gjøre noe med.
har nå 2 valg

1. Dette er ikke din sak, du er ikke styret, så dette gidder du ikke lese eller forholde deg til. Dessuten passer det uansett ikke å  komme tirsdag.

eller..


2. Er det noe jeg kan bidra som medlem? Hva kan jeg tilby å gjøre for at klubben skal bestå?

Ingen kommentar til de som velger punkt 1. De som velger punkt 2 er hjertelig velkomne tirsdag 10 januar kl. 19.00 på klubb lokalet. Det er på tide å brette opp ermene, eller låse døren for godt!

Klubben drives i dag rundt med få inntekter. Inntekter fra kjøring og fra kiosk er svært liten, og inntekter fra sponsorer er nesten fraværende. Resultatet er at vi ikke har betalingsevne til å betale hverken leieforpliktelser eller til å utvikle banen. Dette bunner rett og slett i tiltaksløshet i klubben.

Hva har du bidratt med for å utvikle klubben?

Vi har de beste forutsetningene for å lykkes, men vi må være flere som drar lasset. Lokalene har vi, og driftskostnadene er på et minimum. Klarer vi ikke å få dette til å gå, så vil det aldri gå!

Det blir flere og flere dyktige sjåfører i klubben og nivået begynner å bli virkelig bra. Samtidig blir avstanden til nybegynnere større og terskelen for å våge seg inn som nybegynner blir kanskje også høyere og høyere?  Er vi i ferd med å bli en sær klubb med katastrofal økonomi og utvikling?

Saker som det må tas stilling til:


1. Inntekter må defineres og budsjetters
             Medlemskontingent
             Kjøreavgift
             Kiosk
2. Sponsorinntekter
             Hvilke sponsorer kan vi få tak i?
             Hvem kontakter?
             Hva har vi å selge?
             Hvordan følger vi opp sponsorene?
3.Orden,renhold og trivsel
             Hvordan ta ansvar i klubben?
             Hvorfor ta i et tak?
             Hvordan bør standarden være?
4. Aktiviteter
            Gjennomføring av løp
            Hvem tar initiativ til gjennomføring av løp?
            Kjøp av ny PC til løp
            Hvem, hvordan og til hvilken pris?
5. Promoaktiviteter
            Hvordan få inn nye medlemmer til klubben?
            Hvor skal vi rekruttere?

Følg med på siden her for oppdatert agenda, men sett av tiden nå. Har du innspill før møtet, så kan du sende en mail til torstein(a)mediaphone.no

Mvh.

StyretPrint artikkel Skriv ut artikkelen