Årsmøte

Årsmøte i Moss er RC er satt til onsdag 7 mars

Det er tid for nytt årsmøte - og generalforsmling i klubben. Sett av tid til dette viktige møtet. Vi har spennende ting på gang som vi ser frem til å snakke om på dette møtet. Møtet begynner kl. 19.00.

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (07.2.2012)

Agenda i grove trekke:

 
1.   Godkjenning av innkalling
2.   Opptelling av stemmeberettigede (betalende)
3.   Valg av møtesekretær - Bård
4.   Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
5.   Gjennomgang av regnskap og økonomi
6.   Status klubben

a.   Medlemstall
b.   Baneanlegg
       - Drifting banen klargjøring
       - Utvidet touring bane
       - Nytt tepp
       - Opretting av gulv - tilrettelegging for 1:12 track
7.   Valg av nytt styre og nye styreformann
8.   Fastsettelse av kontingent

9.   Diverse
         a.   Kiosk
         b.   Brannvesenet
         c.   Sponsorer
        d.   Nøkler til medlemmer
        e.   Nye klasser: M-chassie
        f.    Klubb løp

 

Kiosken vil være åpen.

Velkommen til et trivelig årsmøte!
 
Med vennlig hilsen
StyretReferat årsmøte 2011

Print artikkel Skriv ut artikkelen