Medlemsmassen i MossRC

Medlemsmassen i MossRC

I mars 2013 var det registert 144 medlemmer. Tallet stiger jevnt og trutt. Hvem er vi? Hvor gamle er vi? og hvor mange jenter er det egentlig i klubben? Under ser du en grafisk fremstilling av medlemsmassen. Var den slik du trodde?


Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (26.3.2013)

Loddrett viser antall medlemmer, mens vannrett viser antall medlemmer i de ulike aldersskategoriene.Print artikkel Skriv ut artikkelen