Sparebank1

Sparebank1 - Sterkt engasjement i lokalmiljøet

Det sterke engasjementet i lokalmiljøet er noe av det som gjør SpareBank 1 til en litt annerledes og unik
bank. Støttemidlene de gir til lag, klubber, kulturarbeid og idrett bidrar til å opprettholde aktiviteter som gleder.

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (06.5.2013)

Man kommer langt med frivillig arbeid og dugnader. Med pengestøtten fra den lokale banken i Varnaveien er det utrolig hva som gjennomføres lokalt.

Lokale ildsjeler
Man kan se på støttemidlene våre som en hjelp til selvhjelp. Kunstgressturneringen som Ekholt Ballklubb har gjort tradisjon av er et godt eksempel på det. Der er det mange dyktige ildsjeler som gjør en kjempeinnsats for å opprettholde et bredt tilbud for både jenter og gutter. Men uten midler i bunnen er det vanskelig å arrangere noe. Med støttemidlene derimot, kan man stelle i stand noe som faktisk genererer inntekter til klubben som igjen sikrer den daglige driften i klubben. Vi synes det er utrolig moro å støtte turneringen, som over 1000 barn får gleden av å delta på hvert år, sier Lise Helga Askevold i SpareBank 1 i Midtveien.

Lavterskel
I vinter fikk banken øynene opp for Moss RC, som har et flott anlegg med flere baner i Rabekkgaten. Her er det full fart flere dager i uken, hvor både gamle og unge kommer for å kjøre radiostyrte biler. I vinter har klubben gjennomført en åpen cup på profesjonelt nivå, et NM der deltakere kom fra hele landet, og en rekke uhøytidlige arrangementer der det viktigste er å ha det gøy. Vi liker spesielt godt lavterskeltilbud, som inkluderer og engasjerer mange. Moss RC passer veldig godt i denne kategorien, hvor folk i alle aldre blir inkludert i det vi opplever som et sunt og godt miljø. Det er lagt ned enormt mange dugnadstimer i det profesjonelle anlegget, og det koster å holde det i gang. Medlemsmassen er økende, og vi ser med spenning på hvordan klubben og sporten kommer til å utvikle seg i årene som kommer, sier hun.

Når frem til ungdommen
Hun legger ikke skjul på at det kan være en utfordring å nå frem med temaer om økonomi og sparing til unge. – Dersom vi skal lykkes med holdningsskapende arbeid er vi nødt til å nå ungdommen der de er og snakke et språk de forstår.. Nylig holdt vi foredrag for 9. klassetrinnet på Øreåsen ungdomsskole og nærmere 60 elever. Målet med denne undervisningen er å bevisstgjøre ungdommene om inntekter, kostnader og behovet for sparing for å ha råd til det man ønsker. Mange får seg en overraskelse når de ser hva boller og brus koster i løpet av et år. Gode vaner og en bevisst holdning må vekkes tidlig. Derfor tilbyr vi egne rådgivningstimer til 18 åringer. For enkelte kan det være mer tyngde i å høre om sparing fra banken enn sine egne foreldre, er Askevolds erfaring.

Sparebank 1 utfordret Eiendomsmegler1 til kamp 20 juni!
I juni ble det arrangert en løp mellom banken og eiendomsmeglerne. Etter en raskt innføring i kjøreteknikk med pizza og oppladning, ble det gjennomført 3 kvalifiserings omganger med påfølgende 3 finaleomganger. Med både innleid løpsleder og mekaniker tilstede ble det høy fart og stemning hos Moss RC. Det er fantastisk moro å se hvor stort engasjemang et slikt event skaper på tvers av erfarning og kjønn. En revansje ble allerede tema, og vi ser frem til å følge opp dette.BLIR BITT: Ansatte hos SpareBank 1 og EiendomsMegler 1 i Varnaveien har prøvekjørt ViaNett Raceway, den store banen til Moss RC. De fikk kjenne adrenalinet pumpe. Banken har kjøpt profileringsplass i klubblokalet. Støttemidlene banken har brukt på å kjøpe profileringsplass i klubblokalet kommer godt med for å sikre aktiviteter for store og små.

Print artikkel Skriv ut artikkelen