Årsmøte for MossRC - mandag 31 mars

Årsmøte for MossRC - 31 mars

Det inviteres til årsmøte for MossRC mandag 31 mars på klubben fra 20.00 til 22.00. Alle velkomne, men kun de som har betalt kontingent har stemmerett.

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (13.3.2014)

På årsmøtet vil det redegjøres for klubbens drift og status. Det blir også redegjort for hvordan styret jobber, og for hvilket ansvar som hvilker på styremedlemmene. 

Agenda er som følger:

-     Valg av møteleder
-     Opptelling av stemmberettigede
-     Godkjenning av innkalling
-     Valg av sekretær
-     Valg av 2 til å underskrive referat

-     Økonomi
-     Kjøreavgift
-     Styrets funksjon og virkemåte
-     Valg

-     Vaktoppsett og kjøretider
-     Klasser - og fokus for 2014/15 sesongen. Se artikkel på MossRC
-     Videre utvikling av anlegget
-     Sponsorer

-     Kåring av vinner av Vintercup 2014

-     Annet


Innstilling til valg av nytt styre til Moss RC:

Styresammensetningen vil gjennomgås og bearbeides frem til årsmøte. Har du innspill eller ønsker her?

Styret i Moss RC består av :

Leder: Torstein Syvertsen (ja, til gjenvalg)
Mail: torstein(a)mediaphone.no
Tlf:93028660

Nestleder: Tryge Walle (ja, til gjenvalg)
Mail: trygve[a]pspress.no
Tlf: 93091308

Styremedlem: Ole Nordal (ut av styret)
Mail: ole.nordal(a)gmail.com
Tlf: 92487230

Kasserer: Bård Harridsleff (ja, tilgjenvalg)
Mail: bard(a)boaeiendom.no
Tlf: 98257495

Styremedlem: Vidar Baltzersen (ut av styret)
Mail: v-baltz[a]online.no
Tlf:: 97973343

Styremedlem: Tore Fossberg (usikker)
Mail: to-fossb(a)online.no
Tlf: 90014759

Styremedlem : Andre Huse (ja, til gjenvalg)
Mail: ragnar.andre.huse(a)moller.no
Tlf: 90934035

Styremedlem: Gunnar Bekkemellem (ja, til gjenvalg)
mail: bekkmell(a)hotmail.com
Tlf: 95242656

Varemedlem 1 : Steinar Lilleng (ja, til gjenvalg)
Mail: steinar(a)mediedata.no
Tlf.: 90928353

Varamedlem 2: May-.Britt Jensen (ja, tilgjenvalg)
Mail: jenssenmaybritt4(a)gmail.com
Tlf.: 91538112

Forslag til nytt styremedlem: Kim Eidem


Vi trenger gruppeledere:

- Vaktplaner
- Arrangement
- Innkjøp og drift av kiosk
- Renhold 
- Dugnadskomite
- Rekruttering
- Sponsorkomitee
- Festkomitee

Har du ønske om noe punkt vi bør ta opp? Meld gjerne fra til en i styret, eller til Torstein. Ring, eller send gjerne en mail til post@mossrc.no om du ønsker det.

Ønsker du et styre eller gruppeverv, eller du har anbefalinger til noen som bør ta et verv, så meld fra. Det er en veldig trivelig gjeng, og et engasjemang kan anbefales.

Print artikkel Skriv ut artikkelen