Årsmøte/generalforsamling 25 mars kl. 19.00

Årsmøte/generalforsamling

Årsmøtet er gjennomført. Dokumenter som ble utdelt - samt referat finner du her.

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (15.3.2015)


- Dokumenter delt ut på årsmøtet
- Referat fra årsmøte Moss RC

--


På årsmøtet vil det redegjøres for klubbens drift og status. Hva ønsker vi å gjøre videre av aktiviteter - og i hvilken retning ønsker vi å styre klubben vår? Kom og bidra med dine innspill. Dersom det er nye temaer du ønsker at vi skal ta opp, er det fint tom du sender en mail til post@mossrc.no I forkant.

Dersom du vil lese litt mer om klubbens aktiviteter, kan du lase ned medlemskrivet her:

Sponsor/medlemsskriv 2015


Agenda er som følger:

-     Valg av møteleder

-     Opptelling av stemmberettigede

-     Godkjenning av innkalling

-     Valg av sekretær

-     Valg av 2 til å underskrive referat

-     Økonomi

-     Fastsettelse av kjøreavgift 2014/15

                                    Medlemmer:                 30,-/50,-

                                    Ikke medlemmer:          50,-/90,-

                                   

-     Medlemsavgift       - Familie:                      545,-

                                    - Junior                        230,-

                                    - Senior:                      400,-

                                    - Støttemdelem:           100,-

-     Styrets funksjon og virkemåte

-     Valg

-       Oppsummering av utførte og nye aktiviteter

Klubbløp
Kurs
Ferieklubben
Driftingbanen
Driftingbanen

-     Aktiviteter for kommende sesong

-     Parkering

-     Eventuelt

Styret 2014/15:

Leder:                          Torstein Syvertsen                

Nestleder:                    Kim Eidem                               

Kasserer:                     Bård Harridsleff                     

Styremedlem:              Tore Fossberg                       

Styremedlem :             Andre Huse                              

Styremedlem:             Gunnar Bekkemellem  

Styremedlem:              Trygve Walle                          

Varemedlem 1:            Steinar Lilleng             

Varamedlem 2:            May-.Britt Jensen    

       Print artikkel Skriv ut artikkelen