Årsmøte 16 mars 2016

Årsmøte 16 mars 2016

Velkommen til årsmøte på klubben onsdag 16 mars kl. 19.30. Kom og bidra med dine innspill. Dersom det er nye temaer du ønsker at vi skal ta opp på årsmøtet, må du sende oss dette på en mail til post@mossrc.no senest onsdag 9 mars kl. 17.00. 

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (23.2.2016)

Klubben går meget bra, og på årsmøtet vil det redegjøres for klubbens drift og status. Hva ønsker vi å gjøre videre av aktiviteter - og i hvilken retning vi ønsker å styre klubben vår videre. 


Agenda er som følger:

-     Valg av møteleder

-     Opptelling av stemmberettigede

-     Godkjenning av innkalling

-     Valg av sekretær

-     Valg av 2 til å underskrive referat

-     Økonomi

-     Fastsettelse av kjøreavgift 2015/16

                                    Medlemmer:                 30,-/50,-

                                    Ikke medlemmer:          50,-/90,-

                                   
-     Medlemsavgift       - Familie:                      545,-

                                    - Junior                        230,-

                                    - Senior:                      400,-

                                    - Støttemdelem:           100,-

-     Styrets funksjon og virkemåte

-     Valg

-     Oppsummering av utførte - og nye aktiviteter
-     Nye saker til behandling innsendt før 9 mars.

-     Eventuelt


Styret 2015 har bestått av:


Leder:             Torstein Syvertsen

Nestleder:       Kim Eidem

Kasserer:        Bård Harridsleff

Styremedlem: Tore Fossberg

Styremedlem : Andre Huse

Styremedlem: Steinar Lilleng

Styremedlem: Arild Agnalt

Styremedlem: Morten Agnalt

Styremedlem: Geir Østenvik

Varamedlem:  May-Britt Jenssen

--

Klubbens regnskap er så godt som klart, og viser et forløpig resultat på. ca. 32.000,- Endelig regnskap vil være klart til årsmøtet.Print artikkel Skriv ut artikkelen