Årsmøte i klubben 18. mars kl. 20.00

(Avlyst) Velkommen til årsmøtet!

Viktig melding! Som følge av Coronaviruset blir årsmøtet avlyst. Klubben vil istedefor sende ut dokumenter på mail. I tillegg har vi lagt ut dokumentet her:

Last ned Årsberetning og Sammendrag for Moss RC-Bilklubb 2019 


Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (18.3.2020)


Velkommen til årsmøte 2020 på klubben onsdag 18 mars kl. 20.00 i klubbens lokaler. Kom og bidra med dine innspill! 

Årsmøte er en trivelig seanse som varer ca. 1 time.  

Årsmøte er klubbens eksamen. Vi legger frem regnskap, vi velger styre og vi legger frem planer for aktiviteter og moro. I tillegg ønsker vi å høre dine tanker og ønsker om klubben. Alle medlemmer er velkomne, og alle som har betalt kontingent, har stemmerett. 

Dersom det er nye temaer du ønsker at vi skal ta opp på årsmøtet, må du sende oss dette på en mail til post@mossrc.no senest onsdag 11. mars kl. 16.00. 
  

På årsmøtet vil det redegjøres for klubbens drift og status, og ikke minst for hvilke spennende planer og aktiviteter klubben har videre. Vi serverer gratis pølser og kaffe til de fremmøtte. 

 

Agenda er som følger:

-     Valg av møteleder

-     Opptelling av stemmeberettigede

-     Godkjenning av innkalling

-     Valg av sekretær

-     Valg av 2 til å underskrive referat

-     Økonomi – gjennomgang av årsregnskap

-     Fastsettelse av kjøreavgift 2019/20

-     Styrets funksjon og virkemåte

-     Valg

-     Nye saker til behandling innsendt før 11. mars.

-     Eventuelt

Styret 2019 har bestått av:


Styreformann:  Geir Østenvik

Daglig leder:     Torstein Syvertsen
Styremedlem:   Steinar Lilleng
Styremedlem:   Glenn Gundersen 
Styremedlem:   Ole John Svendsen
Styremedlem:   Jørgen Johansen
Styremedlem:   Thomas Ringdal

Velkommen!
Mvh. Torstein Syvertsen – Daglig leder.


Print artikkel Skriv ut artikkelen