Årsmøte i klubben 15. mars kl. 20.00

Velkommen til årsmøtet på klubben!

Årsmøte i klubben for 2022 er satt til tirsdag 15 mars kl. 20.00. 

Ved Torstein Syvertsen
Oppdatert: (14.1.2022)


Hei, og velkommen til årsmøte 2022 tirsdag 15. mars kl. 20.00. Kom og bidra med dine innspill! 

Årsmøte er en trivelig seanse som varer ca. 1 time.  
Årsmøte er klubbens eksamen. Vi legger frem regnskap, vi velger styre og vi legger frem planer for aktiviteter og moro.
I tillegg ønsker vi å høre om dine tanker og ønsker for klubben.

Alle betalende medlemmer er velkomne, og det er bare de som har betalt kontingent som har stemmerett. Savner du en invitasjon, kan du sende oss en mail til post@mossrc.no.

Dersom det er nye temaer du ønsker at vi skal ta opp på årsmøtet, må du sende oss dette på en mail til post@mossrc.no senest onsdag 08. mars kl. 16.00. 
  

På årsmøtet vil det redegjøres for klubbens drift og status, og ikke minst for hvilke spennende planer og aktiviteter klubben har videre. 

Klubben byr på gratis pølser, sjokolade og kaffe til de fremøtte medlemmene :-)

 

Agenda er som følger:

-     Valg av møteleder

-     Opptelling av stemmeberettigede

-     Godkjenning av innkalling

-     Valg av sekretær

-     Valg av 2 til å underskrive referat

-     Økonomi – gjennomgang av årsregnskap

-     Fastsettelse av kjøreavgift 2022/23

-     Styrets funksjon og virkemåte

-     Valg

-     Nye saker til behandling innsendt før 8. mars.

-     Eventuelt

Styret 2021 har bestått av:

Styreformann:  Geir Østenvik

Daglig leder:     Torstein Syvertsen
Styremedlem:   Steinar Lilleng
Styremedlem:   Glenn Gundersen 
Styremedlem:  Tormod Knudsen
Styremedlem:   Per Ole Johansen
Styremedlem:   Thomas Ringdal

Velkommen!
Mvh. Torstein Syvertsen – Daglig leder.

Print artikkel Skriv ut artikkelen