Nøkkelvakter


Nøkkelvakt oversikt til Moss RC-Bilklubb


Her ser dere oversikten over godkjente nøkkelvakter i dag - og hvem som har nøkkelkode til lokalet.Nøkkelvakter:  Database--

Nøkkelvakter har et stort ansvar når de har vakt i klubben, og det er derfor kun nøkkelvakter som får lov til å ha vakt. 

Primære ansvarsområder:

- Føring av kjørebok
- Håndtering og styring av kjøretider
- Håndtering av kiosk
- Åpning av kiosk
- Påfyll av varer
- Stenging av kiosk
- Ivaretagelse av penger
- Mottagelse og imøtese nye potensielle medlemmer
- Rydding i lokalet
- Delegering av løpende vedlikeholdsoppgaver (vask, søppel, toaletter)
- Varsle om mangel på materiel og kioskvarer
- Ivareta brannsikkerhet
- Se til at alle rømningsveier er åpne
- Se til at ingen unødvendig utfordrer brannsikkerheten
- Kjenne til generalle rutiner ved brann og ulykker
- Bidra til å skape god stemning
- Stenge forskriftsmessig
- Ikke overdra vakt til andre uten skriftlig samtykke fra formann via SMS elletr annet.

Generell innstruks:

Man skal være nøye med føring av kjørebok, og man skal ikke tillate at noen andre enn en selv betjener kassen. Alle varer som omsettes, skal føres nøye etter gjeldende regler i kjørebok.

Nøkkelvakten som åpner og som har vakt i minimum 4 timer, slipper å betale for kjøring. Vakter som ikke kjører, men har med et familiemedlem slipper å betale for 1 familiemedlem. KUN vaktsertifiserte får betjene kassen. --

Personell med nøkkel og gjennomgått brannsikring

Nøkkel skjema: Mal